De historie van de Summertime

Bij de doop van de Summertime tijdens Sail Kampen in 2002 kreeg Nikki het onderstaande verhaal:


Vertellingen rond een oud / nieuw schip
door de heer A.D. de Bes en de heer Chr. van Velzen, respectievelijk kapitein en stuurman in de periode van 1959 – 1964.

"In Kampen was een jonge ondernemer, Nikki Timmerman, eigenaar de de zeilklipper “De Hester” welke voer voor de Hanzestad Compagnie. Hij was op zoek naar een tweede casco om dit om te bouwen tot een zeilschip. Deze Nikki Timmerman vond na goed speurwerk en afweging uiteindelijk in de “Anne S” een geschikt object voor zijn grootse plannen. Met de bouw van de “Summertime” begon de optekening van het verleden van dit schip. In 1937 werd de opdracht gegeven voor de bouw van het motorschip “Spes” door de heer Stoter aan de werf Bijlsma te Wartena in Friesland. Na voltooiing werd het schip als “Spes”in de vaart gebracht. Met zijn lengte van 43 meter en breedte 6,80 meter en een diepgang van ca. 2 meter 30 had de “Spes” een laadvermogen van 350 ton. De voorstuwing kwam van een 4 cilinder MWM Dieselmotor van 240 pk bij 330 toeren per minuut. Voor die tijd een flink schip met een bijzonder groot vermogen.

Met het in de vaart brengen van de “Spes”werd het schip met een voor ons onbekende reden kort daarna verkocht aan de heer Verwoerd uit Lobith.
Onder de naam “Wiljo” bleef het schip tot 1962 zijn eigendom. Ten tijde van de tweede wereldoorlog werd door gebrek aan dieselbrandstof een gasgenerator geplaatst, zodat het tot 1944 heeft kunnen doorvaren. Hier kwam door uitbreiding van de oorlogshandelingen toen snel een einde aan. Om te verhinderen dat het schip voor de bezetter gevorderd zou worden en naar Duitsland getransporteerd werd, is het in het Twente-Rijnkanaal bij Almen tot zinken gebracht. Een moedwillige explosie welke een groot gat aan bakboordzijde onder de waterlijn veroorzaakte, met de genoemde gevolgen….

Niet lang daarna kwam het Twente-Rijnkanaal droog te staan. Door de oorlog of het verzet ging de sluis bij Eefde kapot. De gehavende Wiljo kwam droog te liggen, zoals men op de foto kan zien. Na het einde van de oorlog in 1945 werd het gat in de “Wiljo” gerepareerd. Doordat er nog geen water in het kanaal stond was het schip zonder al te ingrijpende arbeid, snel dicht gemaakt. Nadat ook de sluisdeuren gerepareerd waren en er weer water in het kanaal kwam, ging de “Wiljo” weer drijven.
Het schip werd versleept naar de werf van Bodewes in Millingen aan de Rijn. Hier werd de schade vakkundig hersteld. Bovendien werd het schip 14 meter langer gemaakt, zodat de totale lengte op 57 meter kwam.

De eigenaar van het schip, de heer Verwoerd, vond deze vergroting aan het schip nodig om aan de toenmalige behoefte aan grotere schepen te voldoen. Zo was het schip ook economische klaar voor de nieuwe tijd. Ook werd er een kombuis voor de achterroef en een roef voor de stuurman / matroos op het voorschip geplaatst. De eerste kapitein van de “Wiljo” van de heer D van Wijngaarden (1938 – 1957) Deze werd opgevolgd door de heer J. Lubbingen (1957 -1959). En daarda de heer A.D. de Bes (1959 – 1962) Na het overlijden van van de heer Verwoerd in 1962 is het schip een aantal malen van eigenaar en naam veranderd. De heer Smit uit Groningen doopte het schip “Elda” met de kapitein de heer A.D. de Bes (1962 -1964); de heer De Vries (kapitein en eigenaar) uit Vreeswijk maakte er “Taunus” van, en de heer Sybranda (kapitein en eigenaar) uit Sneek vond “Anne S” prachtig. Door de sanering en venieuwing van de Rijn en Binnenvaartvloot was de “Anne S” bestemd voor de sloop. Dit zou het einde van deze geschiedenis zijn geweest…… als er geen jonge ondernemer in Kampen met een plan, enzovoort…..
De uitvoering van dit plan is nu bekend onder de naam “Summertime”, en u bevindt zich thans op dit schip.


Aan het einde van ons verhaal willen wij, de kapitein A.D. de Bes en stuurman Chr. Van Velzen aan boord in de periode 1959 – 1964 gaarne de wens uitspreken dat het schip en bemanning met veel succes zal varen. Wij zijn er van overtuigd dat bemanning en passagiers zich er dan snel thuis zullen voelen."

Tijdens de bouw van de Summertime zijn de meneer De Bes en meneer Van Velzen een aantal keer wezen kijken hoe de Anne S omgebouwd werd naar Summertime. Samen hebben zij herinneringen opgehaald uit hun tijd. Er werd vooral gediscussieerd over wie nu welke deuk in het schip gevaren heeft.